if i

Tuesday, August 09, 2005

கீதை நிலை

(thanglish format in the comments section)


ஓர் வழக்கு....
வாதி, பிரதிவாதி

இருவருமே 'கீதை'
மீது சத்தியம் செய்ய

இறுதித் தீர்ப்போ,
ஒன்றைப் பொய்யாக்க

தெரிந்தும், 'கீதை'
மீதேன் இப்பயிற்சி?


ஒரு சில வழக்குகளில் மட்டுமே, இரு சாராரும் உண்மை பேசுவர். ஒன்றுக்கு சாதகமாய் முடிவு வரும். கீதை மீது 'சொல்லுவதெல்லாம் உண்மையே' என சத்தியம் செய்வது, அங்கு பொருந்தும்.

ஆனால், பெரும்பாலான வழக்குகளில் பொய்களே நிறைந்திருக்கும். இது தெரிந்தும், கீதையை பயன்படுத்துவதேன்? கீதையன்றி இந்நாடகங்களை அரங்கேற்றினால், கீதைக்கும் மரியாதை கிடைக்கும்... செய்யப்படும் சத்தியமும் ஓர் கேலிக்கூத்தாகாது. இல்லையா?
161st post

18 Comments:

Blogger Ram.C said...

giithai nilai
**************

oor vazakku....
vaathi, pirathivaathi

iruvarumee 'giithai'
miithu saththiyam seyya

iRuthith thiirppoo,
onRaip poyyaakka

therinthum, 'giithai'
miitheen ippayiRchi?

oru sila vazakkukaLil mattumee, iru saaraarum uNmai peesuvar. onRukku saathagamaay mudivu varum. giithai miithu 'solluvathellaam uNmaiyee' ena saththiyam seyvathu, angku porunthum.

aanaal, perumpaalaana vazakkukaLil poykaLee niRainthirukkum. ithu therinthum, giithaiyai payanpaduththuvatheen? giithaiyanRi i-n-naadakangkaLai arangkeeRRinaal, giithaikkum mariyaathai kidaikkum... seyyappadum saththiyamum oor keelikkuuththaagaathu. illaiyaa?

Tuesday, August 09, 2005 4:09:00 PM  
Blogger tt_giant said...

The purpose of pledging is to tell the truth without hiding the facts. But yea, there is no point nowadays. I agree with you..

If a person is an atheist, then does he get to lie after the pledge?.

Tuesday, August 09, 2005 5:25:00 PM  
Blogger saranyan said...

very well said. this is a stupid thing indeed. an on top of this, the person might not have read even a page out of the book, let alone pledging on it.

Tuesday, August 09, 2005 5:29:00 PM  
Blogger Surya said...

First of all what is the concept of taking Oath before a Judge? Is it a legacy of the Christian British Rule? Please enlighten me if such a thing existed in our culture.

Tuesday, August 09, 2005 5:50:00 PM  
Anonymous kavitha said...

Interesting question. But then I feel that the disrespect of any individual to the Gita is only a reflection of his own inferior nature.

Tuesday, August 09, 2005 9:40:00 PM  
Blogger Chez said...

i think the original idea of using Geetha in a court case is for delivering the information to clarify the doubts... but today its being masqueraded in lot other useless things..

Tuesday, August 09, 2005 10:57:00 PM  
Blogger Chakra Sampath said...

Even during the swearing in for public offices, one can take the oath either in the name of god or on your conscience (ula saandrin padi urudhi koorugiraen).

They could apply the same principle here, right?

Wednesday, August 10, 2005 12:50:00 AM  
Blogger Ram.C said...

Deepak.. nowadays, the purpose of pledging on a holy book is defeated. that's the highlight.

saranyan.. U r right. Many people may not know what is there inside. That's the pity.

Surya.. It is most likely that this system is the legacy of the Christian British Rule. Our Independent India's rulers would have thought 'Gita' as the apt alternate for their holy 'Bible'. Athuku munnadi ellam 'panjayathu raj' thannungkale?

Kavitha.. U have a valid point. But knowing that truth won't come out by just pledging on a holy book, why should they allow to use it in the first place?

MA.. I doubt, whether they would have referred to 'Gita' for any doubts!!!

Chakra.. Yes, Pledge can be done even without a holy book. Conscience is the best judge!!

Wednesday, August 10, 2005 1:31:00 AM  
Blogger TJ said...

Arasiyal vaadhi kooda, manasatchi meedho, kadavul peyarilo padhavi pramanam seighirar.
Paavam kadavulum, manasatchiyum!! Geethai nilai dhaan avatrukkum.!!!

Wednesday, August 10, 2005 3:22:00 AM  
Blogger Ganesh said...

very interesting thought Ram.

Wednesday, August 10, 2005 9:48:00 AM  
Blogger Cipher said...

Nachnu sonnenga Ram.... We follow lot of things like this for namesake..we should abolish these kind of things

Wednesday, August 10, 2005 9:57:00 AM  
Blogger Anjali said...

good point.Govt and higher auhtorities .look into this.plz

Wednesday, August 10, 2005 10:09:00 AM  
Blogger Balaji said...

beautifully said ram...
but i have a slightly diff. viewpoint. there's a joke that says that the oath forces u to tell the truth which is why lawyers don't have to take the oath! but there's truth in the joke too.

we cannot automatically assume that the people on the losing side were lying. the questions asked by the lawyers and the interpretation/twisting of the answers is what eventually matters. so the oath still makes sense in a predominantly religious country like ours since it may force the god-fearing to tell the truth. otherwise it would be a free-for-all where no one can be believed.

Wednesday, August 10, 2005 11:50:00 AM  
Blogger Arvind said...

you have aptly brought out the concept of how the 'oath' does not bring out the truth - just by itself :-)

tt_giant's comment reminded me of the movie called Dracula 2000 (?) where the modern day dracula (the human turned vampire) approaches the victim and the victim promptly displays a 'holy cross' .

dracula laughs his heart out and says - 'dude am an atheist'

ROTFL

Wednesday, August 10, 2005 1:03:00 PM  
Blogger Raju said...

நல்லா சொன்னீங்க ராம்.. மக்கள் கிட்டே கோடி கோடியாய் கொள்ளையடிச்சிட்டு கோவிலுக்குக் கும்பாபிஷேகம் செய்யும் காலம் இது..

கீதை மேலே சத்தியம் கேட்பதற்கு பதிலா அம்மா/அப்பா/பிள்ளைங்க தலை மேல வச்சு சத்தியம் செய்யச் சொன்னா கொஞ்சம் பொய் குறையலாம்..

Wednesday, August 10, 2005 1:49:00 PM  
Blogger Aatma said...

hmmm Ram, u bring in a good point, but what choices do we have anyways, immaterial of whether they are an atheist or not, those who want to lie will lie, many people go to the temples regularly, are god fearing, but they come out of the temple and blatantly commit mistakes. The problem is the concept of morality is messed up.

Anyways If someone doesn't respect Gita and tell a lie - they cannot insult Gita - they are in short insulting themselves - For Gita is not a book - but a reflection of our soul.

Wednesday, August 10, 2005 2:26:00 PM  
Blogger Narayanan Venkitu said...

Exactly correct. These have to be scrapped from courts..if they are in custom now. I am not sure.

Believe me, according to some of my friends who are lawyers....these days...it is all about money.! Who ever can afford more money to the Judge wins.! God bless the judicial system.!

Wednesday, August 10, 2005 11:04:00 PM  
Blogger Somu said...

Ram,

Guess it's the age old practice still continuing... maybe those days the kinda respect ppl had for the geetha wud only elicit the truth from them... But these days, thappicha podhum... unmaiyaaathu oru mannaavathu !

Enjoyed the Kavidhai !!

Friday, August 19, 2005 3:19:00 AM  

Post a Comment

<< Home